รับสมัครพนักงาน

คุณสมบัติ    

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 18-40 ปี
2. ไม่จำกัดสัญชาติ
3. จบวุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า                                     
4. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. ขยัน อดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน                      
6. สามารถทำงานเป็นกะได้ และปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ( เวลาพัก 2 ชม. / วัน )      
7. หากมีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ  

1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
2. ประกันสังคม
3. เงินค่าล่วงเวลาทำงาน ( O.T. )
4. เงินค่าอาหารพนักงาน ( 50 บาท / วัน )
5. เงินทิปรายวัน
6. วันหยุดประจำปี 13 วัน
7. สิทธิลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10. ปรับเงินเดือนประจำปี
11. โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

หมายเหตุ

 สำหรับสัญชาติแรงงานต่างด้าวบริษัทมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้

 . . . สนใจร่วมงานกับเรา ติดต่อได้ที่ . . .

          ฝ่ายบุคคล : 084-361-8451  
      (Mon-Fri / 09:00am- 05:00pm)