top of page

Franchise

THE BIBIMBAB

'현재 운영 중인 13개 직영점을 기반으로, 태국 내 한식레스토랑 수요 확대에 부응코자 프랜차이즈 가맹사업을 시작합니다'

THE BIBIMBAB & THE RAMYEON FRANCHISE

แฟรนไชส์ร้านอาหารเกาหลีต้นตำรับในประเทศไทย

คิดค้นสูตรอาหารโดย Master Chef Myoung Hee  Kim 

รังสรรค์อาหารเกาหลีต้นตำรับ เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม

และกลิ่นอายความเป็นเกาหลีให้ลูกค้าชาวไทยที่หลงไหลในอาหารเกาหลี

 THE BIBIMBAB การันตีประสบการณ์ด้วยสาขาทั้งหมด 13 สาขาในประเทศไทย

พร้อมส่งต่อประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการที่

เพิ่มขึ้นของร้านอาหารเกาหลีในประเทศไทย ด้วยรูปแบบ “ธุรกิจแฟรนไชส์”

เปิดโอกาสให้เป็นเจ้าของร้านอาหารเกาหลีได้ก่อนใคร

มาสร้างประสบการณ์และเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันกับ เดอะ บิบิมบับ 

bottom of page