หน้าแรกเมนูอาหารKorean BBQ (เมนูย่างเตาหิน)


กด-ดึง-ชิม (Kkot Deung Sim)

กด-ทึง-ซิม (Kkot Deung Sim)

Kkot Deung Sim : Sliced sirloin barbecued on the hot stone

คาล-บิ-ซัล (Galbisal)

คาล-บิ-ซัล (Galbisal)

Galbisal : Sliced beef ribs barbecued on the hot stone

ชา-ดล-บา-กิ (Chadolbagi)

ชา-ดล-บา-กิ (Chadolbagi)

Chadolbagi : Sliced beef brisket barbecued on the hot stone

เด-จิ-โก-กิ-เซ็ท (Dwaejigogi Set)

ทะเว-จิ-โก-กิ-เซ็ต (Dwaejigogi Set)

Dwaejigogi Set : Assorted pork (Samgyeopsal+Moksal+Yangnyeom 

มก-ซัล (Moksal)

มก-ซัล (Moksal)

Moksal : Sliced pork neck barbecued on the hot stone

ยัง-เนียม-มก-ซัล (Yangnyeom Moksal)

ยัง-ยอม-มก-ซัล (Yangnyeom Moksal)

Yangnyeom Moksal : Grilled pork neck marinated with herbs on the hot stone

ซัม-เคี๊ยบ-ซัล (Samgyeopsal)

ซัม-กย็อบ-ซัล (Samgyeopsal)

Samgyeopsal : Sliced pork belly barbecued on the hot stone

ฮู-ชู-มก-ซัล (Huchu Moksal)

ฮู-ชู-มก-ซัล (Huchu Moksal)

Huchu Moksal : Pork neck seasoned with black pepper barbecued on the hot stone

ฮู-ชู-ซัม-เคี๊ยบ-ซัล (Huchu Samgyeopsal)

ฮู-ชู-ซัม-กย็อบ-ซัล (Huchu Samgyeopsal)

Huchu Samgyeopsal : Pork belly seasoned with black pepper barbecued on the hot stone

1
โปรโมชั่นล่าสุด |  New Promotion
เกี่ยวกับ | Seoul BBQ
วิดีโอ |  VIDEO
ดูทั้งหมด